Kurumsal Koçluk

Kurumun kültür ve organizasyonunun ana belirleyicisi olan üst düzey yönetimden başlayarak ‘insan’ ve ‘değerler’ odağında hizalanmasına katkı sağlayan süreçler oluşturuyoruz.

Kurumlarda; liderler, üst ve orta düzey yöneticiler ya da çalışanlara yönelik uygulanan, kişilerin kurumun değerleriyle uyumlanması, sahip olduğu potansiyeli daha da verimli hale getirerek iş yapma biçimlerini ve hedeflerini sonuçlara yansıtabilmesi için kendi farkındalığını arttırmasını destekleyen yaklaşım modeliyle çalışıyoruz.

Koçluk projelerimizle, kurumun vizyonuna ve güçlü yanlarına odaklanarak kurumsal farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz.

Kurumsal koçluk projeleri en kısa 6 ay olmak üzere 1 ve 3 yıllık programlar olarak planlanır.

Aile Şirketlerinde Kurumsal Koçluk

Kurumsallaşma çalışmalarının ilk aşaması aile bireylerinin kendileri değişime hazırlamaları ve değişimi yönetecek yetkinliğe ulaşmalarıdır. Aile şirketlerinde kurumsal koçluk, kurumsallaşma süreci öncesi, sırası ve sonrasında aile bireylerinin kendilerini geliştirmelerini destekleyen ve değişime liderlik etmelerini kolaylaştıran bir projedir.

Takım Koçluğu

Bütünün içindeki bireysel parçaların da birbiri ile “yaratıcı” bir uyum, sağlıklı ve etkin bir iletişim sağlamaları, bütünün performans ve başarısına doğrudan etki eder. 

Takım koçluğu, takım dinamiklerinin geliştirilmesine, takım ortak değerleri ve büyük resminin fark edilmesine ve takım içerisinde sinerji yaratacak ortak bir dilin oluşturulmasına katkı sağlayan bir projedir.

Nasıl koçluk yapıyoruz?

Kurumsal Koçluk Süreç Yönetimi

A Planı

 • 3 Ay

İhtiyaç analizi ve gözlem

 • 6 Ay 

İlgili konu başlıklar ve T-GROW gelişim bilgi girişi

 • 1 Yıl 

Uygulama ve workshop; hedef kurma ve sonuç yaratma becerisinin sahaya inmesi ve uygulanması, sonuçların denetlenmesi

 • 2 Yıl  

Koçluk Akademisi projelerinin uygulanması, kurumsal performans yönetiminde güçlü olan yanlarımızın etkinliği ve gelişim sürecimiz

 • 3 Yıl 

Kurumsal koçluk sistemi ve kendi kendine yeten etkin kurumlar 

Uygulama Modelimiz

 • Bireysel performans seansları
 • Kurumsal workshop ve harekete geçme

B Planı

 • 10 günlük zihinsel tohum ekme süreci ve uygulaması
 • 7 günlük  hayatımızı biçimlendiren adanmış karar ve sözleşme

 

Kurumsal Eğitimler

 • Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile algı, beklenti, ihtiyaç analizi ve hakimiyet alanları, marka ve itibar yönetimi
 • Aile şirketleri üst yönetim koçluğu; kurumsal kültür, değer sözleşmesi ve dil birliği
 • Holding kültürü; koçluk ve liderlik uygulama süreci
 • Adanmış kararlarımız
 • Sorumluluk ve sözleşme
 • Hakimiyet alanlarımız
 • Yeterince cesur musunuz?
 • Farkınız nedir?
 • Denetim ve sonuç başarısı
 • Dil ve algı yönetimi
 • Kadın ve erkek beyin dili